Navn logo

Hvem er vi? 

RettighedsRådgivningen er en socialøkonomisk virksomhed, hvilket vil sige, at vi er en non-profit virksomhed, med en social og almennyttig mission.
Vi beskæftiger os med at yde gratis, socialfaglig og juridisk rådgivning. 
RettighedsRådgivningens hovedfokus er at sikre den enkelte borgers rettigheder, i forbindelse med kontakten med det offentlige system.

Målsætning

RettighedsRådgivningen ønsker at tilbyde en indsats, der sigter mod at være bæredygtig – socialt såvel som menneskeligt. Herved forstår vi, at borgeren, gennem ny viden, nyt håb eller nye løsningsmuligheder, får løst sit problem eller får bedre forudsætninger for at håndtere sin livssituation fremadrettet.
Vi vil evaluere på og dokumentere, hvor mange borgere vi reelt hjælper og hvor mange af borgerne, der finder vores hjælp brugbar. Det ønsker vi ikke blot at gøre for at retfærdiggøre brugen af midler, men også for at demonstrere behovet for RettighedsRådgivningens eksistens. Evalueringerne vil senere danne grundlaget for, at vi kan forandre, forbedre og tilpasse tilbuddet, ud fra konkrete statistiske resultater.

Hvad hjælper vi med?

 

Rettighedsrådgivningen hjælper borgere med at navigere i et meget komplekse velfærdssystem. I nogle sager vil det blot være nødvendigt at give en kort information om, hvad borgeren selv kan gøre og i nogle tilfælde vil der allerede være en særlig instans, der håndterer netop denne borgers problematik, hvor borgeren kan henvises til.

Rettighedsrådgivningen sætter sig helt ind i den enkeltes borgers sag og tager borgerens perspektiv, yder vejledning og gennem viden om lovgivningen varetages den enkeltes borgers interesser, behov og rettigheder.

 

 

Rettighedsrådgivningen går i nogle sager ind som partsrepræsentant, for på den måde at skåne borgeren for at skulle presses og påvirkes yderligere af den offentlige ”travlhed”. Dermed deltager Dit Forsvar i møder og lign, samt står for kontakten til den offentlige forvaltning.

Rettighedsrådgivningen fokuserer også på at gøre forskellige institutioner, som fx plejehjem opmærksom på at ved at kontakte os, vil vi kunne kigge på, hvad vi kan gøre for de ældre rundt om i landet.

 

 

I videoen nedenfor fortæller stifter, Birgitte Nørgård kort om RettighedsRådgivningen og virksomhedens opstartsgrundlag.

          RettighedsRådgivningen åbner officielt kontor i Aarhus den 1. januar 2020.

            Kontor og telefontid for henvendelser vil være åben mandag-torsdag fra 12.00-16.00.

Adresse oplyses inden Januar 2020

+4540870102